Η Φιλοσοφία μας

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ( Κ.Δ.Α.Π.) «Εκπαιδευτήρια Μπουγά – Οι Μικροί Εξερευνητές»  είναι δομή δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, ηλικίας 5- 12 χρόνων(παιδιά Νηπιαγωγείου και όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου).

Σκοπός του Κ.Δ.Α.Π. « Εκπαιδευτήρια Μπουγά  – Οι  Μικροί Εξερευνητές » είναι η δημιουργική απασχόληση των  παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 16.30 -20.30 μ. μ.) , εκτός σχολικού ωραρίου , η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.