Γενικές Πληροφορίες

Δείτε το διαδραστικό φυλλάδιο με τις πληροφορίες για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης «Οι Μικροί Εξερευνητές» κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: