Γενικές Πληροφορίες

Δείτε το διαδραστικό φυλλάδιο με τις πληροφορίες για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης “Οι Μικροί Εξερευνητές” κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: