Μετακίνηση

Η μετακίνηση των παιδιών πραγματοποιείται με ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία× συντηρημένα και ασφαλή. Όλοι οι οδηγοί είναι επαγγελματίες. Σε όλα τα δρομολόγια τα παιδιά συνοδεύονται από συνοδούς – παιδαγωγούς για μεγαλύτερη ασφάλεια και εξυπηρέτηση.

Τα δρομολόγια καθορίζονται πάντοτε μετά από συνεννόηση των γονιών με το γραφείο κίνησης.

Οι γονείς οφείλουν να περιμένουν το σχολικό λεωφορείο , στο σημείο όπου έχει καθοριστεί ως σημείο συνάντησης με το γραφείο κίνησης. Υπάρχει η δυνατότητα μετακίνησης κατά την άφιξη των παδιών (16.30) και κατά την αποχώρηση των παιδιών από το σχολείο (20.30).

Τα παιδιά δεν παραδίδονται σε κάποιον άλλο εκτός από τους γονείς ή πρόσωπα που έχουν υποδείξει οι γονείς. Για οποιαδήποτε αλλαγή οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το γραφείο κίνησης του σχολείου, όσο το δυνατόν νωρίτερα.