Πληροφορική & Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική είναι μια εκπαιδευτική και ταυτόχρονα ψυχαγωγική δραστηριότητα η οποία συνδυάζει τη μάθηση με το παιχνίδι μετατρέποντας έτσι την εκπαίδευση σε μια συγκλονιστική περιπέτεια. Συνδυάζει την Ηλεκτρονική, τη Μηχανολογία (κατασκευή, συναρμολόγηση, ευστάθεια κ.α.), την Πληροφορική (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, εισαγωγή στη λογική του αλγορίθμου), τη Φυσική (κίνηση, τριβή, ενέργεια) και τα Μαθηματικά. Στο πλαίσιό της κατασκευάζονται και προγραμματίζονται μηχανές οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται συνεχώς τον περιβάλλοντα χώρο τους και να προσαρμόζουν αναλόγως την κίνηση και τη συμπεριφορά τους