Steam

To σχολείο μας στη συνεχή προσπάθειά του να προσφέρει στα παιδιά του σχολείου μας, μια ολοκληρωμένη παιδεία αλλά και να συμβάλει στην εκπαιδευτική καινοτομία και εφαρμογή, θα ξεκινήσει από το σχολικό έτος 2017-2018 τον όμιλο STEAM ( ερευνώ-χαίρομαι-ανακαλύπτω). Ο στόχος του προγράμματος STEAM  (Science-Technology-Engineering-Arts-Maths) είναι να αντιληφθούν τα παιδιά πως λειτουργεί ο πραγματικός κόσμος. Η εκπαίδευση STEAM είναι μια διαθεματική και ενοποιημένη προσέγγιση που δίνει έμφαση στη μάθηση στην πράξη και συνδέει τις συνιστώσες του STEAM με την καθημερινή ζωή και τον πραγματικό κόσμο των μαθητών.

        Τα παιδιά χρησιμοποιώντας ένα ειδικά σχεδιασμένο απλό σύστημα δόμησης, κατασκευάζουν μηχανικά και ηλεκτρικά συστή­ματα, εξερευνούν τον τρόπο λειτουργίας τους, ανακα­λύπτουν νόμους που διέπουν την κίνηση και τον ηλεκτρι­σμό. Χρησιμοποιούν τα μαθηματικά ως «εργαλείο» για τη διατύπωση των νόμων αυτών κατανοώντας έτσι την αναγκαιότητα ύπαρξής τους.

        Συζητούν πάνω στις διάφο­ρες μορφές ενέργειας και τέλος φιλοτεχνούν τις κατα­σκευές τους, εισάγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, το προσω­πικό-υποκειμενικό τους στοιχείο: για το πώς δηλαδή, η αισθητική τους αντίληψη, θα ήθελε να είναι διακο­σμη­μένη η μηχανική ή ηλεκτρική κατασκευή τους.

       Τα παιδιά μέσα από τα διαδοχικά βήματα που απαι­τούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, βιώ­νουν τη χαρά της δημιουργίας, αλλά και την αναγκαιό­τητα του κάθε επόμενου βήματος, το οποίο θα πρέπει να στηρίξουν λογικά.

        Ο όμιλος STEAM  είναι ένα ταξίδι που πραγματοποιούν τα  παιδιά μέσα από την Επιστήμη, την Τεχνολογία, τη Μηχανική , τα Μαθηματικά αλλά και την Τέχνη.

        Ο τρόπος με τον οποίο εργάζονται τα παιδιά είναι ατομικός και ομαδικός. Κατά την ετήσια διάρκεια λειτου­ργίας του ομίλου STEAM επιλέγονται διαφορετικές κατα­σκευές. Μετά την ολοκλήρωση κάθε κατα­σκευής, η οποία διαρκεί περίπου ένα μήνα, κάθε παιδί παί­ρνει  τις κατασκευές αυτές σπίτι του, έχοντας έτσι τη δυνατότητα για περισ­σότερη παρατήρηση και εμβάθυνση στη λειτου­ργία τους.