Πρόγραμμα Μελέτης

  • Διάρκειας 1 διδακτικής ώρας ή   Διάρκεια 2 διδακτικές ώρες
  • Έμπειρο προσωπικό
  • Ολιγομελή τμήματα
  • Προετοιμασία μαθημάτων για την επόμενη ημέρα
  • Ο μαθητής μαθαίνει τον τρόπο να διαβάζει
  • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης
  • Φύλλα εργασίας προσαρμοσμένα στο ατομικό επίπεδο κάθε μαθητή